Tin đăng có nhiều bất động sản

TIN ĐĂNG CÓ NHIỀU BĐS

1. Tin VIP, các loại tin nổi bật và tin bán gấp: Nội dung mô tả tối đa 12 BĐS.

2. Tin thường: Nội dung mô tả tối đa 5 BĐS.

3. Các BĐS trong cùng 1 tin đăng phải đáp ứng yêu cầu sau:
– Cùng phân mục; phân loại; cùng quận/huyện, tỉnh/thành; đường/phường.
– Nội dung của từng BDS phải ngắn gọn, súc tích
– Các trường thông tin liên quan: Giá/diện tích/ mặt tiền,… phải điền thống nhất thông tin thuộc cùng 1 BĐS trong tin đăng.
– Các BDS trên 1 tin đăng phải cùng Dự án (nếu đăng tin bán/cho thuê bds trong dự án)
– Riêng VIP đặc biệt: Nếu đăng tin dự án, có thể mô tả các BDS khác nhau thuộc tối đa 3 dự án và phải là dự án Mẹ Con (Các bất động sản phải thuộc cùng phân mục).

Xem thêm: