Đồng V

1. Giá trị và phạm vi hoạt động của Đồng V

-   Đồng V (ĐV) là phương thức thanh toán được Bất Động Sản Ninh Thuận cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ Bất Động Sản Ninh Thuận. Khi sử dụng Đồng V để mua dịch vụ từ Bất Động Sản Ninh Thuận, 1 Đồng V có giá trị tương đương với 1 Việt Nam Đồng (1 Đồng V = 1 Việt Nam Đồng).
-   Đồng V chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi Bất Động Sản Ninh Thuận, trên trang batdongsanninhthuan.vn, m.batdongsanninhthuan.vn. Người dùng không thể sử dụng Đồng V để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.
-   Đối với các tài khoản đã đăng kí trên Bất Động Sản Ninh Thuận, Đồng V không được dùng để thuyên chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

2. Các loại tài khoản Đồng V

-   Tài Khoản Chính (TKC): thể hiện số lượng Đồng V phát sinh trong quá trình nạp tiền. Không có giới hạn về số lượng Đồng V trong tài khoản chính.
  • Đồng V trong TKC sẽ được khách hàng nạp trực tiếp bằng phương thức thanh toán qua ngân hàng nội địa ATM, thẻ VISA/MASTER/JCB hoặc thẻ cào. Tìm hiểu thêm Cách nạp Đồng V vào tài khoản.
  • Đồng V trong TKC có giá trị sử dụng 365 ngày tính từ ngày giao dịch Đồng V cuối cùng của TKC.
  • Đồng V được khách hàng nạp trực tiếp vào tài khoản và Đồng V được tặng thêm sẽ được nạp vào TKC 
    • Ví dụ: Khách hàng nạp gói 1.000.000 VNĐ sẽ có 1.000.000 ĐV và được tặng thêm 300.000 ĐV. Tổng cộng số tiền 1.300.000 ĐV sẽ được nạp vào TKC.
-   Tài Khoản Khuyến Mãi (TKKM): thể hiện số lượng Đồng V phát sinh từ các hoạt động khuyến mãi của Bất Động Sản Ninh Thuận.
  • Đối với Đồng V phát sinh từ các hoạt động khuyến mãi: Tài khoản này chỉ được chứa tối đa 100.000 ĐV tại một thời điểm. Trong trường hợp số lượng Đồng V được khuyến mãi nhiều hơn 100.000, hệ thống chỉ ghi nhận 100.000 ĐV.
  • Đối với Đồng V phát sinh từ việc hoàn trả phí khi đăng tin: Không giới hạn số lượng Đồng V được hoàn trả. Trong trường hợp bạn đăng tin thu phí nhưng tin của bạn bị từ chối, bạn sẽ được hoàn trả phí vào tài khoản khuyến mãi Đồng V. Nếu tài khoản khuyến mãi của bạn >100.000 ĐV, hệ thống vẫn ghi nhận thêm phí hoàn trả này.
  • Thông qua các chương trình khuyến mãi từ Bất Động Sản Ninh Thuận, khách hàng sẽ nhận được Đồng V khuyến mãi. Tuỳ thuộc cơ cấu của từng chương trình cụ thể, số lượng Đồng V được nhận sẽ khác nhau. Cách thức để nhận Đồng V khuyến mãi cũng sẽ tuỳ thuộc vào tính chất và cách thức hoạt động của mỗi chương trình khuyến mãi.
  • Đồng V trong TKKM có giá trị sử dụng 30 ngày và sẽ không thể được dùng để chuyển qua TKC. Sau 30 ngày, Đồng V khuyến mãi sẽ tự động hết hạn và bị trừ khỏi TKKM.
  • Khi sử dụng Đồng V để thanh toán cho các dịch vụ từ Bất Động Sản Ninh Thuận, Đồng V trong TKC và TKKM có giá trị ngang nhau.
Xem thêm: