Nhà tư vấn

Trương Việt Vũ  : 0915812879
 : truongvietvu2102@gmail.com
 :  Công ty Nhà Đất Ninh Thuận

Tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế TP. HCM chuyên ngành Kinh Tế Bất Động Sản.